logo

V roce 2020 jsem byl/a..

Označte všechno potřebné.
Je možné označit více profilů.
Zaměstnanec
V roce 2020 jsem pracoval/a jako zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ)
OSVČ
'
V roce 2020 jsem podnikal na hlavní a/nebo vedlejší činnost.
Další příjem
V roce 2020 jsem měl/a příjem z nájmu, zahraničí, kapitálového majetku či z ostatních činností.